Taiji


Taiji is een onderdeel van Qigong. De bewegingen van de diverse Taiji vormen worden langzaam, aaneengeschakeld en met aandacht uitgevoerd. Ze komen van oorsprong uit de zelfverdediging. De verhandelingen, die door de eeuwen heen steeds weer opnieuw geanalyseerd zijn om succes in de strijd te hebben, werden vanwege hun diepgaande inzichten een weg voor ontwikkeling van lichaam, geest en bewustzijn. 

Het doel van Taiji

Doel van de diverse Taiji-vormen is om op harmonische wijze de innerlijke kracht te versterken, te wortelen en Qi te sturen. De bewegingen reguleren op harmonische wijze houding en ademhaling en schenken innerlijke rust.