Qigong


Qi is kosmische energie. Bij de mens activeert en bezielt Qi alle lichaamsprocessen en de geest. Qigong betekent het leren beheersen van Qi, die aangewend kan worden om de gezondheid gunstig te beïnvloeden. Voor een goede gezondheid en vitaliteit is een harmonische energiedoorstroming een voorwaarde.

Doel van Qigong

Door regelmatig aandacht te besteden aan Qigong creëer je innerlijke rust en stimuleer je de functies van het lichaam. Je gaat dieper en rustiger ademhalen, het stofwisselingsproces wordt geactiveerd en je bloedsomloop wordt versterkt.

Nieuwe hersencellen

Door steeds weer nieuwe en complexe bewegingen aan te leren wordt de coördinatie tussen beide hersenhelften positief beïnvloed en blijft de geest soepel. Laatste hersenonderzoeken bewijzen zelfs dat door het aanleren van nieuwe dingen er nieuwe hersencellen ontstaan (neurogenese).
www.hersenstichting.nl